Over ons

Wij zijn samen Coöperatie Zonnepark Zomereiken.

Ja, ook jij. Als je wil!


Door lid te worden van de coöperatie krijg jij zeggenschap over het zonnepark. Dit betekent dat je mee kunt beslissen over bepaalde keuzes die gemaakt moeten worden, nu en in de toekomst.


Door te investeren in ZonDelen, draag je bij aan een groene toekomst voor de Achterhoek en op jouw ZonDelen ontvang je rendement. Een mooi spaarpotje voor jezelf of voor jouw (klein)kinderen. 


Om te zorgen voor zoveel mogelijk lokaal eigendom in de Achterhoek

is Coöperatie Zonnepark Zomereiken U.A. opgericht.

Voor de ontwikkeling en realisatie van het zonnepark in 50% lokaal eigendom zijn Coöperatie Zonnepark Zomereiken U.A. en Sunvest Ontwikkeling B.V. in 2020 een samenwerking aangegaan.

We gaan voor minimaal 50% Achterhoeks eigendom en zeggenschap.


Het is belangrijk om lokaal zeggenschap over het zonnepark te behouden. Zo houdt de omgeving invloed op de inrichting, exploitatie en het beheer en de omgeving kan meebeslissen over de toekomst van het park. Ook blijft een deel van de opbrengst van de opgewekte stroom in de regio.


Coöperatie Zonnepark Zomereiken wil met haar leden het aandeel in zonnepark De Zomereiken zo groot mogelijk houden. Hoe groter het aandeel (met een maximum van 50%), hoe meer zeggenschap en hoe meer opbrengst lokaal landt.


ZonDelen
Om het lokaal belang in (en daarmee zeggenschap over) het zonnepark te behouden moet de coöperatie 50% van het vermogen ophalen dat nodig is om het park te realiseren. Sunvest brengt de andere 50% in.


Om dit te kunnen doen gaat de coöperatie (financiële) 'participaties' aanbieden; wij noemen dit ZonDelen. Door ZonDelen te kopen en lid te worden van de coöperatie krijgt men zeggenschap over het zonnepark, de daar opgewekte stroom en een deel van de opbrengst hiervan. De precieze invulling (juridisch, financieel, looptijd, etc.) van de ZonDelen wordt de komende maanden door de coöperatie uitgewerkt. Lokale inwoners, bedrijven en organisaties krijgen voorrang op de ZonDelen.

Dit is de rolverdeling in de realisatie van zonnepark De Zomereiken

Coöperatie Zonnepark Zomereiken is mede-eigenaar van het toekomstige zonnepark, met als doel: zoveel mogelijk Achterhoekers verenigen voor een zo groot mogelijk deel eigendom in Achterhoekse handen. 

Sunvest Ontwikkeling B.V. is de mede-ontwikkelaar van het zonnepark en mede-eigenaar van het toekomstige zonnepark. Sunvest is ontwikkelaar van Natuurlijke Zonneparken.Agem Project & advies is betrokken bij de ontwikkeling van het zonnepark, om te zorgen voor zoveel mogelijk lokaal eigendom in de Achterhoek. 

Dit is waar we het voor doen!

Onze coöperatie draagt bij aan een energieneutrale Achterhoek door opwekking van hernieuwbare Achterhoekse energie. Door in het ontwerp en de realisatie rekening te houden met de historie van de locatie, brengen we een ode aan de Grolse linie. Zo zorgen we ervoor dat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen blijven genieten van al het moois dat de Achterhoek te bieden heeft en geven we de kennis over de geschiedenis door aan toekomstige generaties! 


De realisatie van zonnepark De Zomereiken is het eerste project van de coöperatie. Maar onze ambities reiken verder! De coöperatie wil iedereen betrekken bij verduurzaming en de overgang naar duurzame energie. Iedereen heeft immers te maken met klimaatverandering. Daarom willen wij dat alle inwoners van Oost Gelre en de Achterhoek de gelegenheid krijgen om te verduurzamen en actief mee te doen aan het realiseren van onze ambities.


Samen staan we sterk! Daarom werken we samen met o.a. Agem Energie Experts, Energieloket Achterhoek en Streekenergie. Deze organisaties delen een gezamenlijke missie: betaalbare energiezekerheid voor iedereen in de Achterhoek. 

Mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland


Om de ontwikkeling van zonnepark De Zomereiken op een gelijkwaardige manier samen met Sunvest uit te kunnen voeren heeft de coöperatie gebruik kunnen maken van een lening van de provincie. Met deze lening heeft de coöperatie haar aandeel (50%) van de voorbereidingskosten kunnen dekken.