Zonnepark

Ode aan de Grolse Linie

Een circumvallatielinie is een verdedigingswerk, gebouwd door belegeraars rondom een belegerde stad. Het doel van een circumvallatielinie is voorkomen dat de vestiging versterking van buitenaf krijgt en verhinderen van levering van levensvoorraden.


Deze circumvallatielinie was een belangrijk onderdeel van het Beleg van Grol (Groenlo) in 1627 door Frederik Hendrik. De lijn waar de linie onder de grond loopt wordt bovengronds opgehoogd. De circumvallatielinie wordt zo opgenomen in het landschap.

Projectlocatie

De locatie is gelegen tussen de Berkenhofweg en de Vredenseweg in Groenlo, gemeente Oost Gelre. 


Het ontwerp is een ode aan de Grolse Linie. Deze linie loopt over het perceel en zal zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt.


De totale oppervlakte is ca. 11 ha. De zomereiken zullen centraal in het plangebied blijven staan. Voor het plaatsen van de 21.980 zonnepanelen is ca 9 hectare beschikbaar. Dit is goed voor ca. 13,5 MWp – stroomvoorziening voor ca. 4.000 huishoudens.


Bekijk een grote weergave van tekening 1
Bekijk een grote weergave van tekening 2


Hoe dit bijzondere ontwerp met inspraak van de omgeving tot stand is gekomen.Bij het opstellen van het ontwerp voor Zonnepark De Zomereiken is input verzameld van omwonenden en belanghebbende organisaties. Het ontwerp is op de volgende punten aangepast op basis van de ontvangen input:

  • De gevarieerde struweelzone die om het zonnepark ligt wordt beheerd op een hoogte van ca 1,50 meter met enkele hogere struiken, in plaats van de initieel voorgestelde 5 meter. Hierdoor behouden omwonenden en recreanten zicht op het landschap over het project heen.

  • De maximale hoogte van de zonnepanelen is verlaagd van 2 meter naar 1,50 meter.

  • Met oog op de klootschietbaan is het wandelpad, lopend richting de Grolse linie, verplaatst naar de noordkant van het projectgebied. Hierdoor zal vanaf de klootschietbaan eerst het wandelpad van 3 meter breed, vervolgens de struweelzone en pas daarna het zonnepark worden gerealiseerd. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de klootschietvereniging.

  • In het laatste ontwerp wordt de dubbele linie en een redoute op sobere wijze en met eigentijdse middelen naar de situatie van 1627 zichtbaar gemaakt, en zijn toegankelijk voor bezoekers.

  • De ontsluiting vindt plaats vanaf de Vredenseweg aan de westzijde van het park, naast de klootschietbaan met voorzieningen om fietsen te parkeren en een infotafel met informatie over historie, landschap, ecologie en duurzaamheid, en vanwaar bezoekers naar het monument kunnen lopen.